تعمیر پرینترهای hp در محل

تعمیر پرینترهای hp در محل

تعمیر پرینتر اچ پی در محل

تعمیر پرینتر hp  در غرب تهران

 

نمایندگی تعمیر تخصصی پرینتر hp در محل (تهران)

تعویض و تعمیر پیکاپ (پد پیکاپ-محور پیکاپ) پرینترهای لیزری و جوهر افشان اچ پی

تعویض و تعمیر پیکاپ (پد پیکاپ-محور پیکاپ) پرینترهای لیزری و جوهر افشان کانن

تعویض و تعمیر پیکاپ (پد پیکاپ-محور پیکاپ) پرینترهای لیزری و جوهر افشان سامسونگ

تعویض و تعمیر پیکاپ (پد پیکاپ-محور پیکاپ) پرینترهای لیزری و جوهر افشان hp

تعویض و تعمیر پیکاپ (پد پیکاپ-محور پیکاپ) پرینترهای لیزری و جوهر افشان canon

تعویض و تعمیر پیکاپ (پد پیکاپ-محور پیکاپ) پرینترهای لیزری و جوهر افشان samsung

تعویض و تعمیر فیلم فیوزینگ ،پرس،بوش،هیتر پرینترهای لیزری و جوهر افشان اچ پی

تعویض و تعمیر فیلم فیوزینگ ،پرس،بوش،هیتر پرینترهای لیزری و جوهر افشان کانن

تعویض و تعمیر فیلم فیوزینگ ،پرس،بوش،هیتر پرینترهای لیزری و جوهر افشان سامسونگ

تعویض و تعمیر فیلم فیوزینگ ،پرس،بوش،هیتر پرینترهای لیزری و جوهر افشان hp

تعویض و تعمیر فیلم فیوزینگ ،پرس،بوش،هیتر پرینترهای لیزری و جوهر افشان canon

تعویض و تعمیر فیلم فیوزینگ ،پرس،بوش،هیتر پرینترهای لیزری و جوهر افشان samsung

تعمیر و تعویض برد فرمتر،برد فکس،لیزر اسکنر،یونیت اسکن پرینترهای لیزری سیاه سفید،لیزری رنگی و جوهر افشان اچ پی

تعمیر و تعویض برد فرمتر،برد فکس،لیزر اسکنر،یونیت اسکن پرینترهای لیزری سیاه سفید،لیزری رنگی و جوهر افشان کانن

تعمیر و تعویض برد فرمتر،برد فکس،لیزر اسکنر،یونیت اسکن پرینترهای لیزری سیاه سفید،لیزری رنگی و جوهر افشان سامسونگ

تعمیر و تعویض برد فرمتر،برد فکس،لیزر اسکنر،یونیت اسکن پرینترهای لیزری سیاه سفید،لیزری رنگی و جوهر افشان hp

تعمیر و تعویض برد فرمتر،برد فکس،لیزر اسکنر،یونیت اسکن پرینترهای لیزری سیاه سفید،لیزری رنگی و جوهر افشان canon

تعمیر و تعویض برد فرمتر،برد فکس،لیزر اسکنر،یونیت اسکن پرینترهای لیزری سیاه سفید،لیزری رنگی و جوهر افشان Samsung

شارژ و تعویض قطعه کارتریج های لیزری مشکی و لیزری رنگی در محل

تعمیر پرینترهای hp بوسلیه کارشناسان مجرب شرکت تهران پرینتر

کارتریج پرینتر اچ پی hp1320

کارتریج پرینتر اچ پی hp2014

کارتریج پرینتر اچ پی hp1005

کارتریج پرینتر اچ پی hp1006

تعمیر پرینترهای hp در محل

به وسیله کارشناسان مجرب تهران پرینتر با ارائه ضمانت و گارانتی تعمیر

تعیمر پرینتر اچ پی hp1018

تعیمر پرینتر اچ پی hp1020

تعیمر پرینتر اچ پی hp2015

تعیمر پرینتر اچ پی hp2035

تعیمر پرینتر اچ پی hp2055

تعیمر پرینتر اچ پی hp1522

تعیمر پرینتر اچ پی hp1120

تعیمر پرینتر اچ پی hp1160

تعیمر پرینتر اچ پی hp401dn

تعیمر پرینتر اچ پی hp401dw

تعیمر پرینتر اچ پی hp401nw

تعیمر پرینتر اچ پی hp127fnw

تعیمر پرینتر اچ پی hp1212nf

تعیمر پرینتر اچ پی hp1217nfw

تعیمر پرینتر اچ پی hp1214fnh

تعیمر پرینتر اچ پی hp1102w

تعیمر پرینتر اچ پی hp1025

تعیمر پرینتر اچ پی hp175nw

تعیمر پرینتر اچ پی hp3015

تعیمر پرینتر اچ پی hp5200

تعیمر پرینتر اچ پی hp4100

تعیمر پرینتر اچ پی hp3525

تعیمر پرینتر اچ پی hp5100

تعیمر و تعویض درام ،مگنت،فوم رولر،بلید کارتریج در محل

تعمیر پرینترهای hp در محل با هزینه ایاب و ذهاب رایگان ( در محدوده )

تعمیرات همه مدل پرینتر با ارائه ضمانت و گارانتی تعمیر

تعیمر پرینتر اچ پی hp1320

تعیمر پرینتر اچ پی hp2014

تعیمر پرینتر اچ پی hp1005

تعیمر پرینتر اچ پی hp1006

تعیمر پرینتر اچ پی hp1018

تعیمر پرینتر اچ پی hp1020

تعیمر پرینتر اچ پی hp2015

تعیمر پرینتر اچ پی hp2035

تعیمر پرینتر اچ پی hp2055

تعیمر پرینتر اچ پی hp1522

تعیمر پرینتر اچ پی hp1120

تعیمر پرینتر اچ پی hp1160

تعیمر پرینتر اچ پی hp401dn

تعیمر پرینتر اچ پی hp401dw

تعیمر پرینتر اچ پی hp401nw

تعیمر پرینتر اچ پی hp127fnw

تعیمر پرینتر اچ پی hp1212nf

تعیمر پرینتر اچ پی hp1217nfw

تعیمر پرینتر اچ پی hp1214fnh

تعیمر پرینتر اچ پی hp1102w

تعیمر پرینتر اچ پی hp1025

تعیمر پرینتر اچ پی hp175nw

تعیمر پرینتر اچ پی hp3015

تعیمر پرینتر اچ پی hp5200

تعیمر پرینتر اچ پی hp4100

تعیمر پرینتر اچ پی hp3525

تعیمر پرینتر اچ پی hp5100

تعیمر پرینتر اچ پی hp1536

تعیمر پرینتر اچ پی hp1215

تعیمر پرینتر اچ پی hp551

تعیمر پرینتر اچ پی hp351

تعیمر پرینتر اچ پی hp251

تعیمر پرینتر اچ پی hp176

تعیمر پرینتر اچ پی hp276

تعیمر پرینتر اچ پی hp1415

تعیمر پرینتر اچ پی hp1525

تعیمر پرینتر اچ پی hp5550

تعیمر پرینتر اچ پی hp5500

تعیمر پرینتر اچ پی hp5225

تعیمر پرینتر اچ پی hp5525

تعویض و تعمیر پیکاپ (پد پیکاپ-محور پیکاپ) پرینترهای لیزری و جوهر افشان اچ پی

تعویض و تعمیر پیکاپ (پد پیکاپ-محور پیکاپ) پرینترهای لیزری و جوهر افشان کانن

تعویض و تعمیر پیکاپ (پد پیکاپ-محور پیکاپ) پرینترهای لیزری و جوهر افشان سامسونگ

تعویض و تعمیر پیکاپ (پد پیکاپ-محور پیکاپ) پرینترهای لیزری و جوهر افشان hp

تعویض و تعمیر پیکاپ (پد پیکاپ-محور پیکاپ) پرینترهای لیزری و جوهر افشان canon

تعویض و تعمیر پیکاپ (پد پیکاپ-محور پیکاپ) پرینترهای لیزری و جوهر افشان samsung

تعویض و تعمیر فیلم فیوزینگ ،پرس،بوش،هیتر پرینترهای لیزری و جوهر افشان اچ پی

تعویض و تعمیر فیلم فیوزینگ ،پرس،بوش،هیتر پرینترهای لیزری و جوهر افشان کانن

تعویض و تعمیر فیلم فیوزینگ ،پرس،بوش،هیتر پرینترهای لیزری و جوهر افشان سامسونگ

تعویض و تعمیر فیلم فیوزینگ ،پرس،بوش،هیتر پرینترهای لیزری و جوهر افشان hp

تعویض و تعمیر فیلم فیوزینگ ،پرس،بوش،هیتر پرینترهای لیزری و جوهر افشان canon

تعویض و تعمیر فیلم فیوزینگ ،پرس،بوش،هیتر پرینترهای لیزری و جوهر افشان samsung

تعمیر و تعویض برد فرمتر،برد فکس،لیزر اسکنر،یونیت اسکن پرینترهای لیزری سیاه سفید،لیزری رنگی و جوهر افشان اچ پی

تعمیر و تعویض برد فرمتر،برد فکس،لیزر اسکنر،یونیت اسکن پرینترهای لیزری سیاه سفید،لیزری رنگی و جوهر افشان کانن

تعمیر و تعویض برد فرمتر،برد فکس،لیزر اسکنر،یونیت اسکن پرینترهای لیزری سیاه سفید،لیزری رنگی و جوهر افشان سامسونگ

تعمیر و تعویض برد فرمتر،برد فکس،لیزر اسکنر،یونیت اسکن پرینترهای لیزری سیاه سفید،لیزری رنگی و جوهر افشان hp

تعمیر و تعویض برد فرمتر،برد فکس،لیزر اسکنر،یونیت اسکن پرینترهای لیزری سیاه سفید،لیزری رنگی و جوهر افشان canon

تعمیر و تعویض برد فرمتر،برد فکس،لیزر اسکنر،یونیت اسکن پرینترهای لیزری سیاه سفید،لیزری رنگی و جوهر افشان Samsung

شارژ و تعویض قطعه کارتریج های لیزری مشکی و لیزری رنگی در محل

تعویض درام ،مگنت،فوم رولر،بلید کارتریج در محل

همه مدل پرینتر

تعمیر پرینترهای hp در محل
تعمیر پرینترهای hp در محل

شارژ کارتریجشارژ کارتریج hpتعمیرات تخصصی پرینترنمایندگی پرینتر hpنمایندگی پرینتر brother

 

سرویس پرینتر در محل

سرویس پرینتر در محل

سرویس چاپگر در محل

HP , CANON , SAMSUNG , PANASONIC , SHARP , BROTHER

DOWNLOAD   DRIVER   HP , PANASONIC , SHARP 

تعمیر تخصصی  انواع پرینتر لیزری ، فکس ، فتوکپی

تعمیر تخصصی انواع دستگاه فکس

تعمیر تخصصی انواع لیزر پرینتر

تعمیر تخصصی فتوکپی

کلیه تعمیرات در محل مشتری انجام میشود و از قطعات اصلی استفاده میشود

دستگاه تعمیر شده ضمانت میشود ( از روی کنتور دستگاه )

شارژ تخصصی کارتریج لیزر رنگی (در محل )

HP PRO 100, HP PRO 200, HP 1215 , HP 1025 , HP M500 ,HP 2025 , HP 2020 ,HP 3600 , HP 3800 , HP 1600 , HP 2600 ,HP 3500 , HP 3700 ,  HP 4600 , HP 5500 , HP

با تضمین کیفت  و کارکرد بالا

کلیه مواد مصرفی از نوع درجه یک میباشد

شارژ توسط افراد متخصصی و با تجربه انجام میشود

فروش کارتریج و رول فکس با ضمانت تعویض

فروش تونر شارز کارتریج پاناسونیک با آموزش رایگان

یک بار کار با ما مشتری دائمی خواهید شد

شارژ کارتریج
شارژ کارتریج

 

اگر دستگاه شما پودر ریزی دارد  با ما تماس بگیرید

اگر دستگاه شما call service  میدهد با تماس بگیرید

اگر دستگاه شما پیغام درام  و یا  تونر میدهد ما میتوانیم کمک کنیم

اگر پرینت دستگاه شما کیفیت بد دارد ما میتوانیم آن را درست کنیم

اگر دستگاه شما کاغذ نمی کشد با ما تماس بگیرید

اگر فکس  ارسال نمیکند و یا گیر میکند با تماس بگیرید

اگر چاپ  دستگاه شما کم رنگ میگیرد ما آن را درست میکنیم

اگر کپی خط میدازند با ما تماس بگیرید

تعمیرات پرینتر و چاپگر و کارتریج توسط کارشناس در محل
تعمیرات تخصصی انواع پرینتر لیزری HP رنگی و تک رنگ
همراه با گارانتی مشکل بر طرف شده
بازرسی اولیه و بازدید جهت تشخیص عیب چاپگر
رفع عیب کاغذ کش
رفع عیب فیوزینگ فیلم
رفع عیب کیفیت چاپ در چاپگر رنگی و سیاه و سفید
رفع مشکل صدای نامتعارف
رفع عیب پاور و فورمتر ( power supply & formatter )
سرویس و جنرال سرویس چاپگر لیزری خانگی/اداری
سرویس و تعمیر چاپگرهای چند کاره لیزری ( MultiFunction )
سرویس و تعمیر چاپگر لیزری A4 و A3 با سرعت های متفاوت
سرویس و تعمیر چاپگرهای جوهر افشان ( کوچک و بزرگ ، A3 و A4 ) ( چند کاره و تک کاره )
سرعت در ارائه خدمات به مشتریان
تامین قطعات یدکی مورد نیاز
استفاده از قطعات یدکی اصلی
انجام تعمیرات بر طبق دقیق ترین اصول علمی و فنی
نظر خواهی از مشتریان جهت بهبود روند خدمت گذاری
شارژ کارتریج
اولین مرکز شارژ کارتریج چاپگر لیزری رنگی HP مدلهای:
A 1025 – 1525 – 1415 – M175 – M275
A 1215 – 1515 – 1518 – 1217 – 1312
A 2025 – 3525 – 2320 – 3530
A 1600 – 2600 – 2605
CM 1015 – CM 1017
A 2550 – 2820 – 2840 – 2500 – 1500
A 3550 – 3500 – 3700 – 3600 – 3800 – 3505
A 4600 – 4650 – 4700 – 4730 – 4005
A 5525 – 5225 – 5550 – 5500
شارژ کارتریج پرینتر لیزری رنگی کانن (Canon) مدلهای:
A 8350 – 8330 – 8050 – 8030 – 7200 – 5050 – 5200
A 8450 – 9170 – 9130 – 8180 – 7750 – 5360 – 5300
شارژ درام کیت لیـزری HP مدلهای:
A 2550 – 2820 – 2840 – 2500 – 1500
و Canon مدلهای 5200 – 8180 و 2410
همچنین شارژ کاتریج لیزری رنگی سامسونگ مدلهای:
CLP-310 – CLP-315 – CLP-320 – CLP-325
CLX-2160 – CLX-3160 – CLX-3175 – CLX-3185
CLP-300 – CLP-500 – CLP-510 – CLP-550
• ‎ دستگاه پرینتر کلیه مدلهای ذکـر شده در مرکز موجود است و کاتریج شارژ شده را در حضور خودتان روی پرینتر تست می‎کنیم.
• ‎ کلیه تجهیزات مورد استفاده و پودر تونرهای مصرفی مستقیماً ساخت آمریکا می‎باشد.
• ‎ کیفیت پرینت کاتریج شارژ شده کاملاً مشابه کاتریج فابریک است به طوریکه از یکدیگر غیر قابل تشخیص است.
• ‎ تعداد برگ پرینت کارتریج شـارژ شده به اندازه کارتریج فابریک است که این موضوع را از روی کنتــور پرینتر می‎توانید چک کنید.
• ‎ کارتریج شارژ شده شامل گارانتی است هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ تعداد برگ پرینت.
◄ تـوجـه: فقط کاتریج‎ شارژ نشده و دستکاری نشده جهت شارژ قابل قبول است.
• ‎ امکان دریافت و ارسال کارتریج به سراسر کشور توسط تیپاکس یا پست.
◄ توجه داشته باشید فعالیت این مرکز صرفاً شارژ کاتریج لیزری رنگی است، بنابراین برای شارژ کاتریج‎های لیزری معمولی و جوهر افشان تماس نگیرید.
◄ یادآوری مهم: چنانچه به دنبال ارزان‎ترین قیمت شارژ هستید لطفاً با ما تماس نگیرید. تنها در صورتی که خواهان بالاترین کیفیت شارژ هستید با ما تماس بگیرید (کمی بیشتر هزینه کنید تا بعداً چندبار هزینه نکنید!).
قابل توجه افرادی که قصد خرید پرینتر لیزری رنگی دارند و در انتخاب مدل دچار تردید هستند:
در پاسخ به پرسشهای مکرر در این مورد که «چه مدل پرینتری برای خرید بهتر است»‎ و یا «کدام پرینتر هزینه چاپ پایین‎تر و کیفیت و سرعت مناسب دارد» پیشنهاد ما HP 3525 (با سرعت 30 برگ در دقیقه و dpi بالا)  است. برای پرینت در حجم پایین، HP 1025 مناسب‎ترین انتخاب است. همچنین این پرینتر پایین‎ترین قیمت را در میان پرینترهای لیزری رنگی HP داراست و به نسبت قیمت پایین، کارایی بسیار خوبی دارد.
» راهنمای خرید پرینتر لیزری رنگی    » هزینه هر برگ پرینت لیزری رنگی
چنانچه به یک چاپگر قدرتمند برای پرینت در حجم زیاد نیاز دارید HP 4525 (با سرعت 40 برگ در دقیقه و بالاترین dpi در میان چاپگرهای HP) یک پرینتر تمام عیار است و برای چاپ در سایز A3 پرینتر جدید HP 5225 و پرینتر قدیمی HP 5550 انتخاب‎های موجود هستند. (HP 6015 نیز با سرعت 40 برگ در دقیقه، dpi بالا، چاپ در سایز A3 و چاپ روی کاغذهای به طول 90 سانتیمتر در بازار موجود است اما قیمت آن نسبتاً بالاست.)
لازم به توضیح است که این مرکز در زمینه فروش پرینتر فعالیت ندارد و توضیحات فوق صرفاً جنبه اطلاع رسانی دارد، بنابر این برای اطلاع از قیمت پرینترها با ما تماس نگیرید و به فروشندگان پرینتر مراجعه نمایید.
فروش اسکنرهای کداک با گارانتی فوژان اکسوم-فروش پرینترهای اچ پی با گارانتی الماس -فروش اسکنرهای ایویژن با گارانتی فوژان اکسوم-فروش پرینترهای کانن با گارانتی کانولا -فروش اسکنرهای فوجیتسو با گارانتی فوژان اکسوم-فروش  پرینترهای سامسونگ با گارانتی سام سرویس-فروش اسکنرهای پلاستک با گارانتی فوژان اکسوم-فروش پرینترهای اپسون با گارانتی مادیران واواژنگ-فروش اسکنرهای اچ پی با گارانتی الماس-فروش پرینترهای پاناسونیک با گارانتی کامتل وپویان وپاناسونیک-فروش پلاترهای اچ پی با گارانتی الماس-فروش اسکنرهای مایکروتک با گارانتی پویش افزار-فروش فتوکپی های توشیبا با گارانتی بدرالکتریک-فروش فتوکپی های شارپ با گارانتی مادیران-فروش پرینترهای حرفه ای با گارانتی های اچ پی-فروش پرینترهای برادر با گارانتی نیکسلا-تعمیرات پرینتر پاناسونیک-تعمیرات پرینتر اچ پی-تعمیرات پرینتر سامسونگ-تعمیرات پرینتر کانن-تعمیرات پرینتر اپسون-شارژکارتریج hp 83a-شارژکارتریج hp 85a-شارژکارتریج hp 05a-شارژکارتریج hp 49a-شارژکارتریج hp 80a-شارژکارتریجhp 16a-شارژکارتریج hp 35a-شارژکارتریج hp 12a-شارژکارتریج hp 1215-شارژکارتریج hp 5550-شارژکارتریج hp 5225-شارژکارتریج hp 61a-شارژکارتریج hp 276-شارژکارتریجhp 551-شارژکارتریج سامسونگ101-شارژکارتریج سامسونگ105-شارژکارتریج سامسونگ209-شارژکارتریج سامسونگ 4521-شارژکارتریج کانن 728-شارژکارتریج کانن 703و303-تونرشارژپاناسونیک 612-تونرشارژپاناسونیک 2061-تونرشارژپاناسونیک 92-تونرشارژپاناسونیک 2025-مخزن وجوهر رنگی اپسون-کارتریج جوهری 61-کارتریج جوهری901-کارتریج جوهری 78-کارتریج جوهری 920-کارتریج جوهری 564-کارتریج جوهری 122-تونرhp 1320-تونر hp 1005

تعمیر پرینتر

تعمیر پرینتر

تعمیر چاپگر

تعمیرات انواع چاپگر و پرینتر

 

واحد تعمیرات پرینتر

واحد خدمات گارانتی و تعمیرات شرکت ماشین های اداری تهران پرینتر با داشتن تعمیرگاهی کاملا مجهز ، خدمات قابل توجهی را در زمینه گارانتی و تعمیرات انواع ماشینهای اداری ( پرینتر ، اسکنر ، انواع دستگاه های چند کاره ) به مشتریان گرامی ارائه میدهد .
تعمیر پرینتر و تعمیر مانیتور از اصلی ترین تخصصهای شرکت تهران پرینتر می باشد.

خدمات قابل ارائه شرکت ماشین های اداری تهران پرینتر :

 

 • تعمیر پرینتر در محل
 • تعمیرات کلیه قطعات مکانیکی و الکترونیکی پرینتر های لیزری ، جوهرافشان
 • سرویس تخصصی کلیه قطعات پرینتر جهت بهینه سازی عملکرد دستگاه
 • تعمیر و تعویض قطعات مصرفی پرینتر ها جهت کاهش هزینه ها
 • بروز رسانی قطعات و کیت های پرینتر جهت رفع اختلالات احتمالی و بهره گیری از کلیه امکانات دستگاه پرینتر
 • نصب و تنظیمات نرم افزار ، درایور و ماژول های جانبی پرینتر
 • مشاوره و راهنمایی مصرف کنندگان در خصوص عملکرد و نگهداری دستگاه های پرینتر
 • نگهداری آنها و سرویس های زمانبندی شده دوره ای
 • انجام آزمایشات جامع کلیه قطعات و کارکرد آنها در پرینتر
 • حذف و نصب مجدد نرم افزار درایور پرینتر جهت برطرف نمودن اختلالات موجود
 • تنظیم ، کنترل و کالیبراسیون تجهیزات
 • گرد زدایی ، روغن کاری و کالیبراسیون قطعات مکانیکی جهت بهینه سازی عملکرد پرینتر
 • شارژ مواد مصرفی پرینترها
 • شارژ کارتریج در محل

تعمیرات انواع مدل و برند پرینتر و چاپگر از جمله :

X تعمیر چاپگر سامسونگ

X تعمیر چاپگر سوزنی

X تعمیر چاپگر کانن – X تعمیر چاپگر canon

X تعمیر چاپگر اپسون – X تعمیر چاپگر epson

X تعمیر چاپگر اچ پی

X تعمیر چاپگر برادر

تعمیر پرینتر Hp

تعمیر پرینتر Hp

 تعمیر انواع پرینتر hp

تعمیرات پرینتر hp

تعمیرات پرینتر اچ پی

تهران پرینتر

 

تعمیر پرینتر Hp ( لیزری ، جوهر افشان ، سوزنی ، چند کاره )

  • ‎ امکان دریافت و ارسال کارتریج به سراسر کشور توسط تیپاکس یا پست.
  • ‎ کلیه تجهیزات مورد استفاده و پودر تونرهای مصرفی مستقیماً ساخت آمریکا می‎باشد.

فروش پایان یک معامله نیست بلکه آغاز یک تعهد است

مشتری مداری و رعایت حقوق مشتری همیشه سرلوحه اصول اخلاقی شرکت تهران پرینتر بوده و خواهد بود و تعهد کرده ایم در مقابل مشتری و قانون پاسخگو باشیم

 • تعمیر کلیه قطعات مکانیکی و الکترونیکی پرینتر های جوهرافشان ، لیزری ، سوزنی و حرارتی
 • سرویس تخصصی کلیه قطعات پرینتر جهت بهینه سازی عملکرد دستگاه و کاهش استهلاک قطعات
 • تعمیر و تعویض قطعات مصرفی پرینتر ها جهت کاهش هزینه مصرفی
 • نصب و تنظیمات تجهیزات جانبی جدید از جمله نرم افزار درایور و ماژول های جانبی پرینتر
 • انجام آزمایشات جامع جهت تست کلیه قطعات و کارکرد آنها در پرینتر
 • نصب و تنظیمات تجهیزات جانبی جدید از جمله نرم افزار درایور و ماژول های جانبی پرینتر
 • ارائه گزارش در خصوص صحت عملکرد و کارکرد تجهیزات و جزئیات مربوط به پرینتر
 • تنظیم ، کنترل و کالیبراسیون تجهیزات با توجه به مشخصات آنها
 • تفکیک کلیه اجزاء مکانیکی پرینتر جهت تشخیص قطعات معیوب و تعمیر آنها با استفاده از ابزار دستی و برقی

تعمیرات پرینترهای hpتعمیرات پرینتر hpتعمیر پرینتر اچ پیتعمیرات پرینتر اچ پی

بروز رسانی قطعات و کیت های پرینتر در صورت ارائه از سوی کمپانی های سازنده جهت رفع اختلالات احتمالی و بهره گیری از کلیه امکانات دستگاه چاپگر
 • مشاوره و راهنمایی مصرف کنندگان در خصوص عملکرد دستگاه های چاپگر ، نگهداری آنها و سرویس های زمانبندی شده دوره ای
 • حذف و نصب مجدد نرم افزار درایور پرینتر جهت برطرف نمودن اختلالات موجود و سازگاری بیشتر با سیستم عامل
 • گرد زدایی ، روغن کاری و کالیبراسیون قطعات مکانیکی جهت بهینه سازی عملکرد پرینتر و نگهداری آن و همچنین پیشگیری از ازکارافتادگی آن
 • شارژ مواد مصرفی چاپگر ها از توسط تونر ، جوهر و یا تانک های افزایش حجم جوهر
 • آنالیز کارآیی تجهیزات جهت بررسی عملکرد قطعات چاپگر
 • ترمیم کابل ها و سایر اتصالات در صورت خرابی و قطع شدن
 • بررسی اسناد فنی پرینتر ها از جمله الگوهای استفاده کاربری ، نمودار ها و شماتیک ها جهت نگهداری بهینه پرینتر ها
 • بروز رسانی Firmware پرینتر ها جهت اصلاح عیب های اختلالی چاپگر ها
تعمیر پرینتر Hp
تعمیر پرینتر Hp
پرینتر لیزری Hp
پرینتر سیاه و سفید Hp
پرینتر Large Format Hp
پرینتر چندکاره Hp
پرینتر رنگی Hp
پرینتر جوهرافشان Hp

تعمیرات پرینتر

 

تعمیرات پرینتر حتما باید در مجهزترین و تخصصی ترین مرکز تعمیرات انجام شود و این تعمیرگاه باید در زمینه تعمیر انواع پرینترهای لیزری ، سوزنی ، جوهرافشان ، چندکاره و انواع اسکنر مهارت داشته باشد و در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه ارائه خدمت نماید.
تعمیرات پرینتردر مرکز ماشینهای اداری اچ پی بدین شرح می باشد
تعمیرات کلیه قطعات مکانیکی و الکترونیکی پرینتر های جوهرافشان ، لیزری ، سوزنی و حرارتی.
سرویس تخصصی کلیه قطعات پرینتر جهت بهینه سازی عملکرد دستگاه و کاهش استهلاک قطعات.
تعمیر و تعویض قطعات مصرفی پرینتر ها جهت کاهش هزینه مصرفی.
بروز رسانی قطعات و کیت های پرینتر در صورت ارائه از سوی کمپانی های سازنده جهت رفع اختلالات.
نصب و تنظیمات تجهیزات جانبی جدید از جمله نرم افزار درایور و ماژول های جانبی.
مشاوره و راهنمایی مصرف کنندگان در خصوص عملکرد پرینترها و سایر دستگاهها، نگهداری آنها و سرویس های زمانبندی شده دوره ای .ارائه گزارش در خصوص صحت عملکرد و کارکرد تجهیزات و جزئیات مربوط به پرینتر .
انجام آزمایشات جامع جهت تست کلیه قطعات و کارکرد آنها در پرینتر .
حذف و نصب مجدد نرم افزار درایور پرینتر جهت برطرف نمودن اختلالات موجود و سازگاری بیشتر با
تعمیرات چاپگر جوهرافشان. Inkjet تعمیر پرینتر جوهر افشان
تعمیرات پرینترهای لیزری سیاه و سفید و رنگی.
تعمیرات چاپگر لیزری رنگی. ( Laser color Printer )
تعمیرات چاپگر چند کاره. ( Multifunction )
تعمیرات چاپگر قابل حمل. ( Portable Printer)
تعمیرات پرینتر های اچ پی. ( HP )
فکس اچ پی.
واحد خدمات گارانتی و تعمیرات اچ پی با داشتن تعمیرگاه مجهز ، خدمات قابل توجهی را در زمینه گارانتی و تعمیرات انواع ماشینهای اداری ارائه می دهد( شامل تعمیرات پرینتر ، اسکنر ، انواع دستگاه های چند کاره).

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان شرکت تهران پرینتر نماینده رسمی فروش و تعمیرات پرینترهای اچ پی در ایران تماس بگیرید.

تعمیر انواع مختلف پرینترهای Hp شامل :

تعمیر پرینتر جوهر افشان Hp ( Inkjet )
تعمیر پرینتر سیاه و سفید Hp (Monochromer printer )
تعمیر پرینتر رنگی Hp ( color Printer )
تعمیر پرینتر چندکاره Hp ( Multifunction )
تعمیر پرینتر Large Format Hp ( Portable Printer)
تعمیر پرینتر لیزری تعمیر پرینتر Hp Hp ( Laserjet )