ارور black cartridge low

ارور black cartridge low

خطای black cartridge low

اررور black cartridge low

ارور black cartridge low

پیام black cartridge low (کارتریج مشکی خالی است) در بیشتر پرینترهای لیزری سیاه سفید اچ پی از جمله hp pro 400 هنگام تمام شدن تونر کارتریج نمایش داده می شود و همزمان با این پیغام صفحات چاپ شده شما کمرنگ و کمرنگ تر می شود.چون پودر و تونر داخل تونر کارتریج در حال خالی شدن است.
در پرینترهای hp pro 400 این قابلیت وجود دارد که شما در چاپگر تنظیم کنید که تنها 100برگ برای چاپ پودر دارد یا 200برگ برای چاپ پودر دارد و یا هر تعداد صفحه دیگر این errore را به شما نمایش دهد.
راهکارها:
1- خرید تونر کارتریج اورجینال و تعویض تونر کارتریج قبلی
2- خرید تونر کارتریج طرح چین و تعویض تونر کارتریج قبلی
3-شارژ کارتریج قبلی و استفاده مجدد از آن
* دقت کنید که در زمان دیدن errore یکی از اقدامات بالا را انجام دهید زیرا در غیر این صورت به درام تونر کارتریج فشار آمده و همزمان با شارژ تونر کارتریج نیاز به تعویض درام هم ایجاد میشود

حل مشکل black cartridge low

ارور black cartridge low و رفع آن

رفع ارور black cartridge low