پرینتر HP 1025

پرینتر HP 1025

» دانلود درايور پرينتر

» مشخصات پرينتر (در سايت HP)

» دريافت فايل pdf مشخصات پرينتر (از سايت HP)

HP 1025

پرینتر HP 1025
پرینتر HP 1025
» فيلم نمايش HP 1025 (به اينترنت پرسرعت نياز داريد)
تا 4 برگ در دقيقه (كاغذ A4)سرعت چاپ (رنگي)
تا 16 برگ در دقيقه (كاغذ A4)سرعت چاپ (مشكي)
(dpi: نقطه در اينچ)600 x 600 dpiدقت چاپ (رنگي و مشكي)
HP ImageREt 2400تكنولوژي بهبود كيفيت

(Resolution Technology)

4 عدد (مشكي، آبي، قرمز، زرد) و يك درام كيتتعداد كارتريج
پس از 15.5 ثانيهزمان خروج اولين كاغذ (مشكي)
پس از 27.5 ثانيهزمان خروج اولين كاغذ (رنگي)
15,000 برگحداكثر توان كاركرد در ماه
200 تا 850 برگكاركرد مناسب در ماه
1 عددتعداد سيني ورودي كاغذ
تا 150 برگظرفيت سيني كاغذ
به صورت دستيقابليت چاپ دو رو
216 در 356 ميليمترحداكثر سايز كاغذ قابل چاپ
60 تا 176 گرموزن كاغذ پيشنهادي براي چاپ
8 مگابايتحافظه استاندارد
266 مگاهرتزسرعت پردازشگر
USB 2.0 پرسرعتنحوه اتصال به كامپيوتر
295 وات در حالت پرينت، 8 وات در حالت آماده به كار و 3.1 وات در حالت خوابميزان مصرف برق
12.1 كيلوگرموزن دستگاه
CE310A, CE311A,CE312A, CE313A و درام كيت CE314Aشماره فني كارتريج‎ها
دستگاه پرينتر HP 1025، كابل برق، CD درايور و 4 عدد كارتريجمحتويات جعبه
خيركابل USB همراه دستگاه است؟