عمر مفید کارتریج های پرینترهای لیزری

عمر مفید کارتریج های پرینترهای لیزری

عمر مفید کارتریج چاپگرهای لیزری

 

کارتریج لیزری را می توان چندین بار شارژ نمود به شرط آنکه کاست یا بدنه کارتریج سالم باشد و قطعات داخلی کارتریج نیز در بازار بصورت جداگانه و یدکی موجود باشد.

با تعویض قطعه می توان کارتریج را احیاء نمود.

عمر مفید کارتریج های پرینترهای لیزری
عمر مفید کارتریج های پرینترهای لیزری

کارتریج های لیزری سیاه و سفید و رنگی در اندازه ها و ظرفیت های مختلفی تولید می شوند.

کارتریج هایی که دارای اندازه معمولی و متوسط هستند درصد زیادی از کارتریج ها را تشکیل می دهند.

تعداد معدودی از کارتریج ها دارای ظرفیت بالایی هستند و در پرینترهایی که عمدتا مورد استفاده مکانهای خاصی هستند قرار می گیرند.

تعداد چاپ کارتریج های لیزری سیاه و سفید معمولی حدودا بین 1500 تا 2000 برگ با پوشش 5 درصد می باشد.

تعداد چاپ کارتریج های لیزری سیاه و سفید بزرگ معمولا بین 5000 تا 24000 برگ با پوشش 5 درصد می باشد.

پرینترهای لیزری رنگی دارای چهار کارتریج می باشند.

کارتریج های مشکی / کارتریج های آبی / کارتریج های قرمز / کارتریج های زرد.

تعداد چاپ هر یک از کارتریج ها بین 1000 تا 15000 برگ می باشد که در مدل های مختلف متفاوت می باشد.

پس از اینکه تونر موجود در پرینتر به پایان رسید کارتریج مورد نظر را باید شارژ نمود.

در پروسه شارژ کارتریج در اصل کارتریج بازسازی می شود و برای استفاده مجدد ترمیم می شود.

در طی پروسه شارژ کارتریج قطعات معیوب تعویض و یا تعمیر می شوند.

یک کارتریج را تا زمانیکه بدنه اصلی یا کاست آن سالم باشد می تواند بطور نامحدود شارژ نمود.

اما اگر بدنه اصلی دچار مشکل شود دیگر نمی توان این کارتریج را شارژ نمود.

عمر مفید کارتریج های پرینترهای لیزری

نمایندگی پرینترهای کانن